Campulung

Scurt istoric

informatii Campulung

Potrivit descoperirilor arheologice, primele forme de locuire datează din epoca bronzului târziu (1700-1600 î.Hr), în sudul orașului Campulung (zona cartierelor Apa Sărată-Pescăreasa), a fost descoperită o necropolă, dovadă a existenței unei străvechi așezări omenești. Urme din prima epocă a fierului (cultura Ferigile) au fost relevate pe terasa Râului Târgului și în zona mânăstirii Negru-Vodă O

Asezare geografica

informatii Campulung

Orașul Câmpulung se află așezat în partea central –nordică a Munteniei, la poalele Carpaților Meridionali, la 45°16’ latitudine nordică și 25°03’ longitudine estică, în nord-estul județului Argeș, la o distanță de 168 km pe rețeaua rutieră și 155 km pe calea ferată față de București. Situat într-o poziție geografică favorabilă, în depresiunea subcarpatică cu același

Newsletter

Alege sa primesti ofertele noastre sau ale partenerilor nostri din Campulung si zona Muscel.