Godeni

Personalitati

informatii Godeni

Pe data de 7 martie 2004 a încetat din viaţă cel care a fost Prof. Dr. Eugeniu Proca, fost şef al Clinicii de Chirurgie Urologică şi Transplant Renal din Institutul Clinic Fundeni, membru de onoare al Academiei Române, membru al Academiei de Medicină din România, realizatorul primului transplant renal din România la începutul anilor ’80.

Apele din localitate

informatii Godeni

În afară de albia principală, care este Bughea care intră în comună după ce udă satul Bughea de Sus, reşedinţa comunei Albeştii de Muscel şi comuna Bughea de Jos, se varsă în Râul Târgului mai jos de Furnicoşi. Mai sunt văi ca Valea Rea, Valea Priboiului, Valea Muestrii, Valea Sucetului, Valea Pătrăşcanilor, care se încarcă de apă pe timp ploios şi sunt lipsite de apă pe timp de secetă.

Clima

informatii Godeni

Clima pe toată întinderea comunei este temperată. Apa cade din abundenţă şi numai arareori este secetă. Dacă nu ar fi ploi suficiente, pământul ar fi mai puţin productiv, fiind mai mult argilos. Ploile sunt determinate şi de pădurile din jur. Sudul comunei fiind mai păduros produce ploi abundente, care pornesc spre nord. Clima comunei este o climă intermediară între aceea a câmpului şi aceea a muntelui.

Aspect geologic

informatii Godeni

Aici s-a identificat ponţianul şi s-au clarificat raporturile lui cu miocenul şi eocenul şi cu decianul, stabilindu-se vârsta straturilor de lignit. Neogenul a fost semnalat încă de la 1884. Aici se găsesc toate depozitele pliocenului şi ia contact cu cuaternalul. Pliocenul se prezintă sub forma unui facies argilos, mărnos, nisipos cu intercalaţii de lignit.

Infatisare fizica

informatii Godeni

Cum Godenii se află situaţii în pliocenul levantin, care include dacianul, penţianul şi neoţianul (1), ei se află în regiunea subcarpatică a dealurilor şi mai exact în regiunea de dealuri înalte.

Subcarpaţii sunt rezultaţi din cutările ce au avut loc în ultima parte a terţiarului. Subcarpaţii sunt formaţi din Muscele acoperite cu pietrişuri curate în râuri de munţi.

Organizarea administrativa

informatii Godeni

rin organizarea administrativă efectuată la 5 iunie 1968, a luat fiinţă comuna Godeni, într-o nouă formă, înglobând cinci sate: Godeni, Capu-Piscului, Coteşti, Malu şi Bordeeni, pe o întindere de 14 kilometri, pe o suprafaţă de 33 kilometri pătraţi şi cu o populaţie de 4.107 suflete.

Istoricul localitatii

informatii Godeni

Cea mai veche atestare documentară aparţine satului Coteşti, din 5 august 1452. Denumirea de Coteşti este legată de marele cot ce se formează prin abaterea drumului spre apus, în punctul Pescăreasa, fosta cetate – Castrul Roman Jidava – a şoselei ce trece pe aici din drumul naţional Piteşti-Câmpulung-Braşov.

Hidrografia

informatii Godeni

Teritoriul comunei Godeni este străbătut de la nord la sud, prin partea centrală, de râul Bughea, afluent al Râului Târgului. La intrarea prin nordul satului Godeni, râul îşi despleteşte braţele în meandre, fapt favorizat de slaba înclinare a reliefului şi lăţimea văii străbătute. Străbate apoi un sector îngust numit „La Chei”, pe o lungime de 300 m, săpându-şi o albie îngustă, uneori, lăţimea dintre versanţi fiind mai mică de 1 m. Râul are o lungime totală de 30 km., din care pe teritoriul comunei curge pe o distanţă de 15 km. Râul Bughea nu are o scurgere bogată, dar are debit tot timpul anului, pâraiele secând frecvent.

Elemente climatice

informatii Godeni

Prin poziţia sa geografică, comuna Godeni beneficiază de o climă temperat continentală. Un rol determinant în formarea climei îl au altitudinea, formele de relief, dispunerea dealurilor şi a lanţului muntos nordic şi orientarea pantelor. Carpaţii Meridionali reprezintă pentru muscelele Argeşului, prin prezenţa şi orientarea lor, un obstacol cu efect de baraj. Aerul devine astfel uscat şi timpul senin datorită maselor de aer dinspre vest şi nord vest, care escaladează masivul Făgăraş.

Aspecte de relief

informatii Godeni

Relieful comunei Godeni prezintă o accentuată fragmentare, trăsătură caracteristică reliefului zonei intracolinare a celor Şapte Muscele în care se află.De-a lungul culoarului depresionar ce e străbătut de râul Bughea, văile sunt orientate perpendicular pe direcţia Nord-Sud. Altitudinea reliefului comunei Godeni este cuprins între 465 şi 850 m.

Mai multe articole

Newsletter

Alege sa primesti ofertele noastre sau ale partenerilor nostri din Campulung si zona Muscel.