Leresti

Cultura

informatii Leresti

În comuna Lereşti funcţionează o bibliotecă publică şi două cămine culturale, Căminul Cultural Lereşti, reabilitat cu fonduri din bugetul local în 2006-2007, Căminul Cultural Voineşti, monument istoric reabilitat prin fonduri PNDR M322. Prin acestea, comuna Lereşti îşi propune să contribuie la educarea şi formarea copiilor, tinerilor şi adulţilor prin mijloace specifice domeniului cultural artistic şi ale educaţiei non-formale. Principalul obiect de activitate îl constituie organizarea acţiunilor cultural-artistice, educative, de informare şi de divertisment.

Date istorice

informatii Leresti

Conform descoperirii arheologice din punctul „Măilătoaia”, situat pe „Malul lui Cocoş” din satul Voineşti, confirmă istoria Comunei Lereşti din perioada daco-romană, mai exact la începutul sec.al II-lea d.H.Cercetările arheologice sugerează ipoteza că la Voineşti, în punctul „Măilătoaia” de pe „Malul lui Cocoş” se găsea „un castru de pământ”, unde s-au descoperit fragmente ceramice, toarte de amfore, fragmente de apeduct, cuie, ş.a., depozitate la muzeul Şcolii din Voineşti.

Resurse naturale

informatii Leresti

Datorită aşezării geografice, localitatea beneficiază de o suprafaţă generoasă de păduri (9800 Ha), constituind o sursă principală pentru locuitori. Activitatea de prelucrare a lemnului a avut şi are o pondere destul de mare în cadrul ocupaţiei localnicilor, dar şi în cadrul mediului de afaceri.

Reteaua hidrografica

informatii Leresti

omuna Lereşti este străbătută de Râul Târgului, care se formează din izvoarele principale: Bătrâna, Cuca şi Râuşorul, cei trei afluenţi care izvorăsc din Munţii Făgăraşului. În amonte de Comuna Lereşti se află Barajul Râuşor (lac de acumulare artificial), în care se revarsă Râuşorul, Bătrâna şi Cuca.

Date georgrafice

informatii Leresti

Comuna Lereşti este aşezată în nordul judeţului Argeş, în zona dealurilor subcarpatice, pe partea stângă a râului Târgului, valea în care este situată comuna are o altitudine cuprinsă între 660 m la sud, 730 m la nord, altitudinea nucleului principal fiind de 665 m.

Scurta prezentare

informatii Leresti

Localitatea Lereşti este aşezată în partea de nord a municipiului Câmpulung Muscel şi se compune din 3 sate: Lereşti, Voineşti, Pojorâta.

Newsletter

Alege sa primesti ofertele noastre sau ale partenerilor nostri din Campulung si zona Muscel.