Mioarele

Monumente istorice

informatii Mioarele

În comuna Mioarele se află situl arheologic de interes național reprezentat de curțile boierești din punctul „Hobaia”, la 200 m sud de extremitatea estică a satului Suslănești, cuprinzând rămășițele unei biserici și ale unei incinte din secolele al X-lea–al XI-lea. Tot de interes național sunt și trei cruci de piatră din satul Mățău, monumente istorice memoriale sau funerare

Clima

informatii Mioarele

Comuna Mioarele se integrează în specificul climei temperat-continentale cu patru anotimpuri distincte şi cu predominarea vânturilor din nord-est şi est care îi imprima o temperatură scăzută, aproape tot anul.

Relieful localitatii

informatii Mioarele

Datorita altitudinii la care se găsesc satele comunei Mioarele, relieful lor este, în general, foarte diversificat. Dealurile Măţău şi Chiciura închid spre sud depresiunea subcarpatică dintre Râul Târgului din Argeşel şi sunt formate din conglomerate miocene. Marginea de miazănoapte şi răsărit are aspect abrupt şi se continuă în direcţia satului Boteni cu coasta Ainişului, format tot din aceleaşi conglomerate, cu vârful Copaciului (Măgura Coceneştilor) şi cu Piatra Botenilor, dincolo de hotarul satului.

Asezare geografica

informatii Mioarele

Satul Măţău este aşezat de-a lungul şoselei ce leagă oraşul Câmpulung, satele Boteni, Jugur şi Poienari. Vatra sa începe dinspre oraş, cu prima casă, de la km. 3,5, şi se întinde până la km. 7,6, către Coceneşti, în drum spre Boteni, iar pe drumul spre Jugur şi Poienari până la km. 8.

Scurta prezentare

informatii Mioarele

Satul de reşedinţă este Măţăul, situat pe cel mai mare deal din Subcarpaţii Getici (1017 m) şi constituie una dintre frumuseţile naturale din jurul oraşului Câmpulung. Măţăul, împreună cu satele Suslăneşti, Coceneşti şi Chilii, formează, din 1956, comuna Mioarele. Până atunci, satul purta numele satului Măţău. Din 1967, a mai fost atribuit comunei satul Aluniş.

Newsletter

Alege sa primesti ofertele noastre sau ale partenerilor nostri din Campulung si zona Muscel.