Stalpeni

Monumente istorice

informatii Stalpeni

Patru obiective din comuna Stâlpeni sunt incluse în lista monumentelor istorice din județul Argeș ca monumente de interes local, toate clasificate ca monumente istorice de arhitectură

Atestare documentara

informatii Stalpeni

Primul document care atestă numele satului Stâlpeni este un hrisov din anul 1605 luna ianuarie ziua 26 din Târgovişte, prin care „Radu Voievod domn a toată Ţara Ungurovalahiei, nepotul răposatului Basarab Voievod” întăreşte pe jupâniţa Maria să fie occină la Stâlpeni. Comuna Stâlpeni se dezvoltă împreună cu satele Opreşti şi Ogrezea, iar din 1948 se măreşte cu satul Livezeni şi din 1967 cu satele Rădeşti şi Piţigaia.

Georgrafia zonei

informatii Stalpeni

Comuna se află în nord-estul județului, pe malurile Râului Târgului. Este străbătută de șoseaua națională DN73, care leagă Piteștiul de Brașov. La Livezeni, din acest drum se ramifică șoseaua județeană DJ732, care o leagă spre nord-vest de Bălilești, Vlădești și Aninoasa (unde se termină în DN73C)

Scurta prezentare

informatii Stalpeni

Comuna Stâlpeni se află aşezată pe valea Râului Târgului, la jumătatea distanţei dintre municipiile Piteşti şi Câmpulung. Localitatea este străbătută prin partea ei centrală de meridianul de 25° longitudine estică, iar prin sudul localităţii trece paralela de 45° latitudine nordică.

Newsletter

Alege sa primesti ofertele noastre sau ale partenerilor nostri din Campulung si zona Muscel.