Valea Mare Pravat

Monumente

Cel mai vechi este schitul rupestru (săpat în stâncă) din Nămăeşti, care, la începuturi, ar fi fost un templu păgân (de fapt, aceasta este particularitatea ce i-a adus celebritatea), mai exista si biserica de mir ridicată pe la 1785, în apropierea schitului mai sus amintit.

Date istorice

Comuna Valea Mare Pravăţ este atestată documentar după anul 1680. Localitatea îşi deapănă firul existenţei din timpuri străvechi, a fost identificată, pe bază de mărturii certe existenţa de aşezări dacice. Cu ocazia acestor săpături au fost descoperite diferite obiecte aparţinând culturii „Cucuteni”, remarcându-se toporul de luptă de aramă, cu braţe opuse sau în cruce.

Fizionomia satelor

După forma, satele ce compun comuna Valea Mare – Pravăţ se prezintă astfel: satele Nămăeşti şi Gura Pravăţ sunt de formă liniară, cu construcţiile înşirate pe mai mulţi kilometri în largul şoselei ce urmează cursul râului Argeşel, satele Valea Mare, Bilceşti şi Pietroasa au forma poligonală neregulată; satul Şelari are o formă poligonală relativ regulată.

Reteaua hidrografica

Reţeaua hidrografică a comunei Valea Mare – Pravăţ o formează Râul Argeşel cu afluentul său, Valea Cârstii, şi pârâul Valea Mare. Toate cele trei cursuri de apă fac parte din bazinul Argeşelului şi debitul lor prezintă o deplasare lină. Albiile sunt puţin adânci şi înguste. Nu apar repezişuri şi cascade, nici meandre.

Clima

Comuna Valea Mare – Pravăţ se încadrează în ţinutul climatic de deal-podiş. În aceasta zonă, temperatura medie anuală este de 8-9 grade C, izotermele lunii iulie atingând 18 grade C, deci amplitudinea anuală este de 20 grade C. Curenţii de aer formaţi pe valea Argeşelului provoacă răcirea bruscă a atmosferei în timpul iernii.

Relieful localitatii

Comuna Valea Mare – Pravăţ este parte integrantă a depresiunii Câmpulung de origine tectonică, mărginită de falii de vârstă cretacică accentuate în cuaternar. Legat de aceste falii, se înregistrează rare mişcări seismice care au hipocentrul în fundamentul regiunii, iar epicentrul în zona satului Bilcesti.

Date geografice

Limita estică a comunei este dată de interfluviul dintre râurile Argeşel şi Râul Târgului, interfluviu format din Dealul Nămăeştilor; limita vestică o formează Dealul Mare. Spre nord înaintează până la curbura Dealului Mare, iar spre sud până la poalele dealului subcarpatic Măţău.

Scurta prezentare a localitatii

Comuna este situată pe vechiul drum comercial al ţării, care leagă Braşovul de Câmpulung – străveche reşedinţă domnească. Se găseşte în nordul judeţului Argeş şi a fost multă vreme suburbană oraşului Câmpulung. Face parte din cele 94 de comune din care este alcătuit judeţul Argeş.

Newsletter

Alege sa primesti ofertele noastre sau ale partenerilor nostri din Campulung si zona Muscel.