Monumente istorice

Băjeşti

Cruce de piatra 1662 – amplasata la circa 250 m Vest de biserică.

Curtea lui Mareş Băjescu cu Biserica “Adormirea Maicii Domnului” – Curte feudală, caracteristică noii boierimi din a doua jumătate a secolului al XVII-lea, din care se mai păstrează ruinele zidului de incintă, ale povernei şi ale pivniţei conacului lui Mareş Băjescu, toate din 1666, precum şi Biserica de curte, ridicată şi ea în 1666, de meşterul Dragomir, şi pictata în 1669 de Tudoran Zugravul. Portretul zidarului Dragomir este primul portret de meşter care apare în pictura murală din Ţara Românească.

Ansamblul fortificat „Mareş Băjescu” este singura curte fortificată din secolul al XVII-lea. În prezent, se fac lucrări de restaurare a zidului de incintă – proiect aprobat şi finanţat de Ministerul Culturii şi Cultelor. Frasinul din curtea Bisericii are o vechime de peste trei secole, dar nu este declarat monument. Biserica a fost construită în timpul domniei lui Antonie Vodă din Popeşti şi, în prezent, aparţine Episcopiei Argeşului şi Muscelului. Pictura Bisericii a fost restaurată de pictori autorizaţi, precum Viorel Grimalschi, iar lucrările s-au desfăşurat în perioada 1990-2005. Pictura originală, pe stil bizantin, datează din 1666, de când datează şi construcţia lăcaşului de cult. Pictura are un stil particular, datorită temelor care sunt abordate: pictura lui Dragomir Zidaru, Tudoran Zugravul, portretele lui Mareş Băjescu şi familia acestuia, zodiacul, hora tradiţională românească, pictura lui Mihai Viteazul.

Bălileşti

Monumentul Eroilor – 1877, 1916-1918, 1941-1945, amplasat în centrul satului, autor D. Măţăoanu.

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” – Rumâneşti, construita în 1824 de Savu Niculae şi alţii. Biserica prezintă un plan trilobat cu abside poligonale; pridvor deschis, pictura originală în frescă, cu reprezentare realistă a tabloului votiv (ctitorii în costume boiereşti).

Alte puncte de interes de pe teritoriul comunei

  • Muzeul de Etnografie şi Istorie Colecţia Prof. Dan Dimulescu – Goleşti;
  • Monumentul Eroilor 1916-1918, 1941-1945, amplasat în satul Poieniţa;
  • Monumentul Eroilor 1941-1945, amplasat în Goleşti.

Newsletter

Alege sa primesti ofertele noastre sau ale partenerilor nostri din Campulung si zona Muscel.