Asezarea geografica

Comuna Cetăţeni este aşezată pe cursul superior al Râului Dâmboviţa, într-o pitorească zonă subcarpatică dominată de microrelieful carstic înscris în aria monumentelor naturale protejate. Legăturile cu cele mai importante centre urbane, Câmpulung, 25 km, şi Târgovişte, 45 km, sunt asigurate de D.N. 72 A, ce traversează localitatea de la Nord la Sud, pe o lungime de 7 km.

Versanţii ce se înalţă în stânga şi dreapta Dâmboviţei sunt presăraţi cu gospodării frumoase, grădini îngrijite şi pâlcuri de pădure îmbinate armonios care oferă imaginea unei superbe zone turistice.

Newsletter

Alege sa primesti ofertele noastre sau ale partenerilor nostri din Campulung si zona Muscel.