Prezentare

Călătorule care treci pe DN 73 (E 574) de la Piteşti la Câmpulung, spre Braşov, opreşte „caii putere” ai maşinii moderne cu care călătoreşti, aici la Piscani, la 13 km. N/E de Municipiul Piteşti. Opreşte puţin pe acest meleag încărcat de balade şi legende, despre haiducul Radu lu’ Anghel din Greci şi despre Tudor Piscanul, aici unde copiii dorm liniştiţi în braţele povestirilor cu Feţi Frumoşi şi Ilene Cosânzene şi unde tinereţea este fără bătrâneţe şi râsul zglobiu este la el acasă.

Opriţi aici pe aceste plaiuri unde apa curată a izvoarelor poartă cu ea sclipirea geniului unor harnici gospodari şi unde, lângă Dealul Bătrân al Iudei, se auzea în sărbători glasul dulce al horelor şi doinelor, şi viersul de foc al fluierului. Veţi cunoaşte aici pe fiii acestor meleaguri, români neaoşi, născuţi şi crescuţi la confluenţa dintre Râul Doamnei şi Râul Târgului. Veţi cunoaşte istoria satului nostru şi veţi afla că străbunii noştri au văzut, de sus, de pe terasele dealului Iudei, legiunile lui Traian venite din Siria, din Moesia şi de la Rin, să se lupte cu dacii cei viteji. Au văzut, asemenea, pe arcaşii lui Basarab I după lupta de la Posada şi pe cei al lui Mircea cel Bătrân, învingătorii lui Baiazid la Rovine.

Veţi vedea frescele bisericii monument istoric, vechi de secole, lucrate de „Radu zugravul ot Caracal” (ucenic al lui Pârvu Mutu din Câmpulung) şi mormântul ctitorului, din pronaosul acesteia, ucis din poruncă domnească la 1 octombrie 1544.

Veţi auzi, de la preoţii bisericii sau de la vreun bătrân sfătos, cum „locaşul Domnului” a fost pângărit de către turci, care şi-au adăpostit caii în interior, în 1821, „în timpul zaverei” şi veţi vedea portretele ctitorilor Potoceni cu ochii scoşi de suliţele acestora.

Veţi vedea urmele conacului lui Vlaicu mare logofăt Piscanul, din sec. XVI, în „Deal la Dospina”, precum şi locul unde a fost, înainte de Regulamentul organic (1832) partea de sat numită „Piscanii de sus, al Iudei”, din care s-a format (între anii 1833-1840) actualul sector „Linia Mănăstirii”.

Nu veţi regreta!


Sursa: Teodor Dina „Primăria comunei Piscani, judeţul Argeş, Administraţia locală 1864-1950” 2006

Newsletter

Alege sa primesti ofertele noastre sau ale partenerilor nostri din Campulung si zona Muscel.