CO
0.66
SO2
0.68
NO2
1.25
Particule
27.56
Valori parametrii calitate aer in Campulung

Date geografice

Comuna Dragoslavele este situată în partea de nord-est a judeţului Argeş, la o distanţă de 73 km de municipiul Piteşti şi la 18 km de oraşul Câmpulung, are o suprafaţă de 11.973 ha, dispunând de un relief muntos. Aşezată la întretăierea unor importante căi de comunicare – şoseaua europeană ce leagă Braşovul de Piteşti şi Bucureşti şi drumul naţional spre Târgovişte – comuna Dragoslavele poate fi considerată un „centru”. Ea beneficiază nu doar de aşezare la drumul european, ci şi de clima plăcută datorită altitudinii de aproximativ 650 m şi munţilor care o înconjoară, munţi ale căror vârfuri depăşesc 1850 m.

Localitatea Dragoslavele este situată la poalele vestice ale Munţilor Leaota, în depresiunea Dragoslavele, pe cursul superior al Dâmboviţei. Râul Dâmboviţa curge prin partea de vest a comunei şi pe valea ei amândouă sate a comunei sunt situate. Partea de est mai ales constă din păduri şi munţi. Cel mai înalt vârf a comunei este 1.887 de metri şi se află în Munţii Leaota, la graniţa cu judeţele Dâmboviţa şi Braşov la est.

Coordonate geografice şi GPS:

  • Longitudine: 25.1638,
  • Latitudine: 45.345

Principalele tipuri de soluri ce apar pe teritoriul comunei urmează întocmai etajele de vegetaţie ce se dezvoltă începând cu înălţimile Masivului Iezer şi până în zonele cele mai joase, se reţine ponderea ridicată a pajiştilor alpine şi subalpine. Din punct de vedere geomorfologic, teritoriul comunei ocupă un areal extins, care are în componenţa sa Masivul Leaotei, Masivul Iezer-Păpuşa şi culoarul Dâmbovicioara.La perimetrul comunei distingem următoarele forme de relief: sensul aluvionar şi terasele râurilor Dâmboviţa şi Valea Caselor, munţii şi dealurile înalte. Sensul aluvionar şi terasele celor doua râuri cuprind albia minoră şi majoră, lunca şi terasele acestora. Dealurile sunt slab reprezentate în cadrul acestei zone. În aceasta categorie pot fi trecute zonele de trecere de la cursurile de apa la versanţii zonei muntoase. în arealul comunei, predomină zona montană, cu versanţi înclinaţi a căror pantă depăşeşte frecvent 40% , iar spre crestele montane, panta versanţilor creşte variind între 63 % si 80%.

Reţea densă de pâraie şi izvoare cu caracter permanent, tributară în cea mai mare parte cursului principal de apă, râul Dâmboviţa – din această vastă reţea se detaşează: Valea Cheii, Valea Ghimbavului, Valea Caselor, Valea Frasinului, Valea Hotarului şi Valea Olăneasca.Munţii care formează cadrul acestei zone au înălţimi cuprinse între 1000 şi 2000 m, reprezentând spinări în general înguste, cu abrupturi aproape verticale atacate pe ambele flancuri de eroziunea regresivă a organismelor torenţiale, dar şi a cursurilor permanente de apă: Muntele Vârtoapele, Muntele Albescu, Muntele Sântilia şi Colţii Ghimbavului. Pădurile ocupă cea mai mare suprafaţă, în cadrul lor individualizându-se etajele pădurilor de fag montan, de fag şi răşinoase şi păduri de molid.

Newsletter

Alege sa primesti ofertele noastre sau ale partenerilor nostri din Campulung si zona Muscel.