Aspecte de relief

Relieful comunei Godeni prezintă o accentuată fragmentare, trăsătură caracteristică reliefului zonei intracolinare a celor Şapte Muscele în care se află.De-a lungul culoarului depresionar ce e străbătut de râul Bughea, văile sunt orientate perpendicular pe direcţia Nord-Sud. Altitudinea reliefului comunei Godeni este cuprins între 465 şi 850 m. Cele mai mari altitudini se găsesc în punctele: Dealul Ciocanul 887 m., Dealul Gilan 682 m., Dealul Coteşti 678 m., Coasta Popii 671 m., înălţimile scăzând treptat spre sud, cele mai joase altitudini afirmându-se pe valea râului Bughea de 540 m. la intrarea în comună şi 460 m. la ieşirea din comună.

Pantele dealurilor sunt, de regulă, domoale, cele mai mici găsindu-se pe valea râului Bughea şi pe platourile dealurilor Rugeanca, Mesteceni şi Crucii.Versanţi râului Bughea prezintă înclinări diferite, cu versantul vestic mai înclinat decât cel estic. Modelarea intensă şi rapidă a înălţimilor a fost posibilă datorita friabilităţii rocilor sedimentare ce au conferit versanţilor actuali aspectul de dealuri domoale uşor vălurite. Fragmentarea accentuată a reliefului este datorată rocilor puţin rezistente la eroziune ce au format un relief domol câteva aliniamente de creste se deosebesc în aspectul reliefului, dând forme mai semeţe. Formele deosebite ale înălţimilor Ciocanu şi Ciuha sunt întregite de pitorescul deosebit al cheilor din nordul satului Godeni.

Valea râului Bughea este flancată de două aliniamente de creste afectate puternic de procese de pantă. Pe partea dreaptă apar creste în Dealul Malului, Dealul Crucii, dealul Rugencii, iar pe partea stângă acestea apar pe aliniamentul Olteanul, Coasta Popii. 

Newsletter

Alege sa primesti ofertele noastre sau ale partenerilor nostri din Campulung si zona Muscel.