Elemente climatice

Prin poziţia sa geografică, comuna Godeni beneficiază de o climă temperat continentală. Un rol determinant în formarea climei îl au altitudinea, formele de relief, dispunerea dealurilor şi a lanţului muntos nordic şi orientarea pantelor. Carpaţii Meridionali reprezintă pentru muscelele Argeşului, prin prezenţa şi orientarea lor, un obstacol cu efect de baraj. Aerul devine astfel uscat şi timpul senin datorită maselor de aer dinspre vest şi nord vest, care escaladează masivul Făgăraş.

Temperatura medie a aerului este de -3 grade Celsius şi -4 grade Celsius în luna ianuarie, ajungând pana la valorile cele mai mari care se înregistrează în lunile iulie-august când ating 30-35 grade Celsius.În cea ce priveşte precipitaţiile anuale sunt 100-110 zile cu precipitaţii atmosferice.Comuna Godeni, prin poziţia sa în cadru Muscelelor Argeşului, are un climat de adăpost, frecvenţa şi viteza vântului fiind reduse.

Newsletter

Alege sa primesti ofertele noastre sau ale partenerilor nostri din Campulung si zona Muscel.