Istoricul localitatii

Cea mai veche atestare documentară aparţine satului Coteşti, din 5 august 1452. Denumirea de Coteşti este legată de marele cot ce se formează prin abaterea drumului spre apus, în punctul Pescăreasa, fosta cetate – Castrul Roman Jidava – a şoselei ce trece pe aici din drumul naţional Piteşti-Câmpulung-Braşov.

Această origine a denumirii de Coteşti, de la cotul dealului, o afirmă şi C. Alexandrescu, în Dicţionarul geografic 1893.Denumirea satului Godeni, atestat într-un hrisov, la 10 februarie 1461, provine de la Godea, ostaş în cavaleria domnului Vlad Ţepeş, care primeşte pământul Godeni, pentru serviciile aduse domnului şi ţării.

Capul Piscului, aşezare atestată mult mai târziu, în 1702, a luat numele muscelului, dealului cu acelaşi nume, care prezintă un pisc în sectorul sudic al satului respectiv.

Malu, aşezare aflată în afara culoarului văii Bughea, care străbate satele: Godeni, Coteşti, Capul Piscului, de la nord la sud, îşi leagă numele de dealul cu acelaşi nume, care îl limitează la sud.

Repere istorice

  • 1842-1860, satele Coteşti şi Capul Piscului formează o comună;
  • 1860-1909, satele Coteşti şi Capul Piscului devin comune separate;
  • 1909-1924, satul Coteşti se uneşte cu satul Godeni şi formează o comună, iar satul Capul Piscului se uneşte cu Schitu-Goleşti şi formează o comună;
  • 1924-1930, satele Coteşti şi Capul Piscului devin comune separate;
  • 1930-1933, satele: Coteşti, Capul Piscului, Godeni, Schitu-Goleşti, Poienari, Jugur, Furnicoşi formează o comună mare numită Coteşti, cu sediul la Coteşti. Această comună o confirmă şi profesorul Vasile Diaconu, din Câmpulung, născut în Poienari;
  • 1933-1939, satele Coteşti şi Capul Piscului formează o comună;
  • 1939-1944, se despart satele Coteşti si Capul Piscului în comune;
  • 1944-1956, satul Godeni preia satul Coteşti;
  • 1956-1968, satele Coteşti si Capul Piscului formează o comună;
  • 1968, apare o noua organizare administrativă, prin care se înfiinţează actuala comuna Godeni, formată din satele: Godeni, Coteşti, Capul Piscului, Malu, Bordeeni, cu denumirea Godeni şi reşedinţa în satul Godeni.

Newsletter

Alege sa primesti ofertele noastre sau ale partenerilor nostri din Campulung si zona Muscel.