Date istorice

Prima atestare documentară a satului Hârtieşti, reşedinţa comunei datează din anul 1475, din vremea domnitorului Laiotă Basarab. În acest an, domnul muntean a întărit un hrisov mânăstirii Cutlumuz de la muntele Athos mai multe sate şi un munte, printre care se află şi satul Hârtieşti pe Argeşel. Laiotă Basarab zis Basarab cel Bătrân era fiul domnitorului Dan al II-lea şi a avut 2 domnii:1473-1474 şi din noiembrie 1974 până în 1975.Vechimea satului Lucieni, cel de-al doilea sat al comunei, depăşeşte cinci secole şi jumătate, fiind o veche aşezare musceleană, cel dintâi sat al comunei Hârtieşti atestat documentar.

Prima relatare despre această aşezare am întâlnit-o în hrisovul din 10 august 1437, emis de domnitorul muntean Vlad Dracul, prin care se întăreşte Dreptul de stăpânire asupra pământului de aici mai multor boieri.Celelalte sate care intră în componenţa comunei Hârtieşti, respectiv Lespezi şi Deal, au fost constituite ca mici unităţi administrative în anul 1968 , odată cu reforma administrativ-teritorială.

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din plasa Argeșelul a județului Muscel și era formată din satele Hârtiești și Lucieni, având în total 966 de locuitori. În comună existau două biserici și o școală, iar principalii proprietari de pământuri erau P. Baștea, I. Constantinescu, T.N. Vlădescu, A.N. Vlădescu și C. Vlădescu. Anuarul Socec din 1925 o consemnează în aceeași plasă, având 660 de locuitori în aceleași două sate.
În 1950, comuna a fost transferată raionului Muscel din regiunea Argeș. În 1968, comuna a fost transferată la județul Argeș, alipindu-i-se și satele comunei Vulturești, desființate.

Comuna Vulturești a fost reînființată în 2003, de atunci comuna Hârtiești având alcătuirea actuală.

Newsletter

Alege sa primesti ofertele noastre sau ale partenerilor nostri din Campulung si zona Muscel.