Solurile

Sub aspect pedologic comuna Poienarii de Muscel se încadrează în tipul genetic de soluri specifice etajului stejarului, căruia local îi corespund solurile silvestre brune, reprezentate în cea mai mare parte prin solurile negre argiloase de fânețe, soluri silvestre podzolice brune și brune-gălbui și pseudo redizionale specifice complexelor de interfluviu la care se adaugă solurile superficiale de luncă, nediferențiate.

Această diversitate de soluri e generată de condițiile locale (litologice, morfologice, regim climatic, floră), individualizând anumite regnuri și creând diferențiere între zonele de interfluviu și cele de vale.

Astfel în centrul comunei pe spinări domoale, zona muscelelor, au evoluat solurile silvestre podzolice brune și brune-gălbui. În cea mai mare parte a interfluviilor, în special pe pante, sunt prezente solurile negre și brune. Dezvoltate în mare parte pe marne, argile și nisipuri, solurile silvestre au o țesătură variabilă între lutoase și litologice în funcție de procentul de argilă pe care-l conțin și în cea mai mare parte, o structură bulgăroasă în special solurile mai compacte prezente pe interfluviul dintre Valea Bolii și Valea Lupului.

În unele puncte cum este cazul Suhat prezența argilei în cantitate mare imprimă solului o coroziune ridicată, acesta devenind impermeabil pentru apă și aer, este rece și se lucrează greu, iar condițiile de viață pentru microorganisme și plantele de cultură sunt necorespunzatoare, dovadă că plantațiile masive de aici n-au rodit niciodată la potențialul scontat, fiind în mare parte compromis. Pentru ameliorarea acestor soluri se impun îngrășămintele organice și amendamentele calcaroase.Având în vedere faptul că humusul este format prin descompunerea resturilor organice de natură vegetală, se poate aprecia că solurile silvestre au un procent ridicat de humus datorită abundenței de substanțe organice, dar acesta se găsește în diferite stadii de solidificare, procesul fiind mult încetinit de prezența argilei.

Fertilitatea naturală a acestor soluri poate fi sporită prin arături adânci, îngrășăminte organice, îngrășăminte minerale și amendamente.Pe pantele abrupte ca rezultat al proceselor de pantă activă se găsesc soluri cu profil trunchiat, reprezentate prin litosoluri.În concluzie se poate aprecia că alături de celelalte componente ale cadrului natural și învelișul de sol, prin particularitățile sale, contribuie la specificul zonei sub aspectul importanței economice în sensul că ele se pretează la anumite culturi, iar prin marea întindere a fânețelor naturale poate fi considerată o regiune ideală pentru creșterea animalelor.

Newsletter

Alege sa primesti ofertele noastre sau ale partenerilor nostri din Campulung si zona Muscel.