Prezentarea localitatii

Comuna Rucăr este situată pe extremitatea sudică a încântătoarei depresiuni intramontane cu valenţe istorice şi turistice Bran-Rucăr, pe vechiul drum comercial şi diplomatic al ţării, drum care făcea legătura dintre Braşov şi vechile cetăţi de scaun ale Ţării Româneşti, Câmpulung, Târgovişte şi, mai târziu, Bucureşti, în apropierea paralelei de 45 grade latitudine Nordică, pe DN 73 dintre Piteşti-Câmpulung-Braşov.

Aşezată la o altitudine de 750 metri faţă de nivelul mării pe versantul sudic al culmilor maiestuoase ale Munţilor Piatra Craiului, dar şi la poalele australe ale masivului Făgăraşilor, pe porţiunea mai joasă a acestora constituită de lanţul muntos Iezer – Păpuşa, localitatea Rucăr se află la o distanţă aproape egală de Câmpulung şi de Bran (25 -30 Km) şi tot aşa de reşedinţele judeţelor limitrofe Braşov (Braşov) şi Dâmboviţa (Târgovişte) ori a judeţului de baştină, Argeş (Piteşti) 63-72 km.

Străbătut de cursurile a două ape curgătoare – Dâmboviţa şi afluentul acestuia, Râuşor, hotarul localităţii se întinde de la Dragoslavele şi până la Fundata pe axul longitudinal, şi din pintenul mărginaş occidental al Leaotei pe Valea Dâmboviţei până la Otic, şi apoi, la dreapta, în sens latitudinal, pe Valea Râuşorului, până la izvorul acestuia din muntele Păpuşa.

Newsletter

Alege sa primesti ofertele noastre sau ale partenerilor nostri din Campulung si zona Muscel.