Prezentare

Comuna Schitu Goleşti este situată pe şoseaua naţională DN 73 Piteşti – Braşov la 7 Km sud de municipiul Câmpulung şi la 45 Km nord de municipiul Piteşti. Localitatea Schitu Goleşti se limitează la Nord cu municipiul Câmpulung, la Sud se învecinează cu comuna Mihăeşti, la Est cu comuna Poienarii de Muscel şi la Vest cu comuna Godeni.

Coordonatele geografice aproximative sunt : 45 grade si 10 secunde latitudine nordică şi 22 grade si 2 secunde longitudine estică.

Altitudinea medie este de 600 m, cea minimă fiind de 420 m în partea sudică, iar cea maximă de 868 m la Râpa Roşie.Suprafaţa totală a comunei Schitu Goleşti este de 25,8 Km2. Localitatea se caracterizează printr-un relief de dealuri înalte, cu largă extindere a crestelor unghiulare şi a suprafeţelor structurate în trepte, cumpene înguste slab erodate, versanţi puternici, înclinaţi, cu accentuate procese de eroziune. Terasele plane şi luncile înguste, cu lăţimi între 200 şi 300 m, însoţesc cursul Râului Târgului care colectează apele de pe văile laterale. Dealurile se succed cu o regularitate remarcabilă, au spinări netede, paralele,orientate pe direcţia N – S, numite muscele „ despărţite de văi ; terasele sunt acoperite cu păşuni şi livezi cu pomi fructiferi.

Denumirea comunei Schitu Goleşti provine de la schitul de călugări ce se afla în perioada evului mediu pe moşia Grădiştea de Sus de lângă Câmpulung o proprietate a boierilor Goleşti care se mărginea la miazănoapte cu proprietatea moşnenilor câmpulungeni.

Newsletter

Alege sa primesti ofertele noastre sau ale partenerilor nostri din Campulung si zona Muscel.