Georgrafia zonei

Comuna se află în nord-estul județului, pe malurile Râului Târgului. Este străbătută de șoseaua națională DN73, care leagă Piteștiul de Brașov. La Livezeni, din acest drum se ramifică șoseaua județeană DJ732, care o leagă spre nord-vest de Bălilești, Vlădești și Aninoasa (unde se termină în DN73C).

Prin comună trece și calea ferată Golești–Câmpulung–Parc Krețulescu, pe care este deservită de stația Stâlpeni.

Relief

Localitatea Stâlpeni se află în zona colinară a podişului Getic, în sudul „muscelelor”. Se evidenţiază complexul de vale cu patru terase, flancat spre răsărit de Dealu Mare, iar spre apus de Gruiul Stâlpenilor.

Terasele sunt întretăiate pe direcţia E-V de văi torenţiale intermitente cum sunt: V. Bârzii, V. Tiţii, V. Ogrezelii, V. Cămianului, V. Lupului, V. Tânjală, iar prin satul Piţigaia pe direcţia N-S se află pârâul V. Mânăstirii, ce străbate ţi localitatea Ţiţeşti.

Flora si fauna

Aceste elemente se încadrează în arealul specific zonei pădurilor, etajul de interferenţă stejar-fag , la altitudinea de 300-500 m. Vegetaţia ierbacee se împleteşte cu arbuşti (alunul,murul, măceşul, porumbarul) şi arbori (fagul, ulmul, stejarul, frasinul, carpenul, mesteacănul, teiul, jugastru, salcâmul)

Animalele din fauna spontană specifice etajului sunt: veveriţa, iepurele, căprioara, bursucul, jderul, iar ca păsări frecvente se întâlnesc: ciocârlia, cinteza, ciocănitoarea, mierla, piţigoiul, vrabia, gaiţa, coţofana, etc. În ape se întâlnesc: mreana, cleanul, nisiparniţa.

Clima

Determinată de poziţia latitudinală, clima temperat continentală îşi pune amprenta în localitatea noastră.

Temperatura medie este în jur de 10,5° – 11°c cu minime şi maxime ce rareori scad sau cresc peste +30° şi -30° c.

Complexul de vale este influenţat de circulaţia aerului dinspre munţii Iezer – Păpuşa. Vânturile dinspre Est sau Vest sunt atenuate de poziţia N – S a dealurilor amintite.

Precipitaţiile se încadrează în limitele normale anuale şi sunt de circa 650 – 700 mm/m².

Newsletter

Alege sa primesti ofertele noastre sau ale partenerilor nostri din Campulung si zona Muscel.