Clima

Clima este temperat continentală moderată de dealuri, cu influenţe de tranziţie (estice). Climatul de deal este influenţat de prezenţa unor fenomene de întrepătrundere a elementelor climatice atât dinspre munte cât şi dinspre câmpie. Ca subtip, clima este de dealuri joase (sub 500 m) şi de vale intracolinară.

Elementele climatice:

  • temperatura medie anuală este de 8-9 grade C ;
  • temperatura medie a lunii iulie oscilează între 18-20 grade C;
  • temperatura medie a lunii ianuarie este de -3…-5 şi  chiar mai coborâte cu 1-2 grade întrucât aici ajung mase de aer reci, geroase, venite din estul Europei.

Ca fenomene meteorologice extreme pot fi menţionate : grindina, furtuni, foarte rare deoarece comuna se află situată la adăpostul dealurilor acoperite cu vegetaţie pomicolă şi arboricolă.

Precipitaţiile medii anuale oscilează între 700 şi 800 mm. Căderea precipitaţiilor este neregulată atât în timpul anului cât şi de la un an la altul. Cele mai multe precipitaţii cad primăvara iar cele mai puţine toamna. Sunt ani ploioşi când se înregistrează chiar dublul valorii medii multianuale şi ani secetoşi când acestea ajung la jumătatea acestei valori.

În comuna Ţiţeşti, nu s-au înregistrat fenomene majore de risc natural de tipul inundaţiilor sau viiturilor deoarece gradul de înclinare al văilor permanente şi temporare fiind destul de mare.

Newsletter

Alege sa primesti ofertele noastre sau ale partenerilor nostri din Campulung si zona Muscel.