Date geografice

Limita estică a comunei este dată de interfluviul dintre râurile Argeşel şi Râul Târgului, interfluviu format din Dealul Nămăeştilor; limita vestică o formează Dealul Mare. Spre nord înaintează până la curbura Dealului Mare, iar spre sud până la poalele dealului subcarpatic Măţău.

Comuna este orientată de la S.V spre N.E astfel: la S.V. cu oraşul Câmpulung, la N.V. cu comuna Lereşti, la N.E. cu comuna Rucăr, la E. cu comuna Stoeneşti şi la S. cu comuna Mioarele.

Se încadrează în ţinutul climatic de deal- podiş, cu o mare varietate de soluri şi vegetaţie, faună constituie un element important al cadrului natural. În pădurile de munte şi de deal ale comunei, o mare parte dintre animale au o mare arie de răspândire, din care fac parte: lupul, vulpea, iepurele, nevăstuica, dihorul, ursul mistreţul şi căprioara.

Bogată este şi lumea pasărilor,: cucul, rândunica, vrabia, gaiţa, coţofana, codobatura, mierla neagră şi piţigoiul.

Flora este reprezentată prin păduri de fag şi păduri de conifere, unde se întâlnesc zmeurul, murul afinul şi ciuperci comestibile şi necomestibile.

Newsletter

Alege sa primesti ofertele noastre sau ale partenerilor nostri din Campulung si zona Muscel.