Date istorice

Comuna Valea Mare Pravăţ este atestată documentar după anul 1680. Localitatea îşi deapănă firul existenţei din timpuri străvechi, a fost identificată, pe bază de mărturii certe existenţa de aşezări dacice. Cu ocazia acestor săpături au fost descoperite diferite obiecte aparţinând culturii „Cucuteni”, remarcându-se toporul de luptă de aramă, cu braţe opuse sau în cruce.

De altfel, urme ale epocii bronzului marturii de cultură materială atestate şi diversificate cronologic, în lucrările diferiţilor istorici Câmpulungeni, care atestă continuitatea locuitorilor pe aceste meleaguri şi nivelul de dezvoltare al civilizaţiei dacilor.

Dezvoltarea localităţii este strâns legată de exploatările de calcar, din apropiere.

Apărută după anul 1680, aşezarea avea rangul de sat, un rol demografic şi social economic l-au avut aşa zişii “mocani” veniţi din partea Făgăraşului. Exploatările de calcar au început încă din anii 1700, calcar folosit la fabricarea varului, la construirea de case, etc.

Există mai multe legende , printre care si cea legată de numele localităţii conform căreia  Apostolul Andrei însărcinat cu propagarea Evangheliei în Bizanţ, Tracia, Sciţia şi ambele Dacii, coborând din Dacia Superioară în Dacia Inferioara, pe la Bran (de la Zărneşti) şi ajungând în locul acesta (Mânăstirea Nămăeşti de astăzi) s-ar fi uitat pe fereastra unui templu păgân ca să vadă un preot de la care vroia să înceapă propaganda creştină şi, nezărind pe nimeni în templu, se zice ca s-ar fi întors către însoţitorii săi de călătorie şi ar fi zis: “NEMO EST“, de unde numele de Nămăeşti.

O alta legendă, păstrată de tradiţie, este legată de celebrul şi încă disputatul Negru Vodă, care împreună cu mai mulţi nemeşi veniţi din Ardeal, care s-au stabilit aici şi de la aceştia ar fi dat numele satului Nemeşeşti, transformat apoi in Nămăeşti.

La Bilceşti, de unde se trage şi numele satului, a existat familia Bilcescu, familie înstărită până la rangul boieriei, care aveau suprafeţe de pământ întinse, turme de oi, cirezi de vite şi magazii. La Nămăeşti s-a născut Dumitru Busuiocescu (1873) profesor universitar, care a contribuit la construirea Primăriei. Tot aici a fost un alt fiu al satului general-colonel Pretorian Ion Cocioabă, care a luptat în cele două războaie mondiale. Nu cunoaştem blazonul familiilor, generalul Teodorescu care a fost remarcat în Primul Război Mondial, a fost fiu al satului, de asemenea boierul Alimănăşteanu, care a construit biserica din Bilceşti şi Castelul.

Newsletter

Alege sa primesti ofertele noastre sau ale partenerilor nostri din Campulung si zona Muscel.