Fizionomia satelor

După forma, satele ce compun comuna Valea Mare – Pravăţ se prezintă astfel: satele Nămăeşti şi Gura Pravăţ sunt de formă liniară, cu construcţiile înşirate pe mai mulţi kilometri în largul şoselei ce urmează cursul râului Argeşel, satele Valea Mare, Bilceşti şi Pietroasa au forma poligonală neregulată; satul Şelari are o formă poligonală relativ regulată.

In ceea ce priveşte structura, toate satele sunt de tip răsfirat, casele sunt despărţite de garduri (de uluci, de benzi verticale de tablă vopsită, cu stâlpi de fier sau din plasă de sârmă pe stâlpi de lemn sau de beton), ce închid gospodarii relativ întinse, compuse din case de locuit de diferite forme, magazii, şoproane, grajduri pentru vite cu poduri pentru fân, coteţe pentru porci şi pentru păsări.

Casele sunt aşezate aproape de stradă sau drum şi, în general, au în faţă grădiniţe cu flori. De remarcat este faptul că în construcţii se foloseşte cărămida sau bolţarul. Din piatră se edifica temelia. Acoperişurile au ţiglă, plăci de azbociment, tablă galvanizată şi, mai rar, şiţă sau şindrilă.

Newsletter

Alege sa primesti ofertele noastre sau ale partenerilor nostri din Campulung si zona Muscel.