Relieful localitatii

Comuna Valea Mare – Pravăţ este parte integrantă a depresiunii Câmpulung de origine tectonică, mărginită de falii de vârstă cretacică accentuate în cuaternar. Legat de aceste falii, se înregistrează rare mişcări seismice care au hipocentrul în fundamentul regiunii, iar epicentrul în zona satului Bilcesti.

Depresiunea, căreia i s-a dat chiar numele oraşului, s-a format acum 60 de milioane de ani, în perioada cretacicului superior a erei mezozoice, prin prăbuşirea unei zone de cristalin, afundate astăzi la câteva mii de metri, de-a lungul unor planuri de falie.În comuna Valea Mare – Pravăţ apar cele mai mari înălţimi din nordul depresiunii Câmpulung: 838 m, Dealul Nămăieştilor şi 1243 m, Vârful Mateiaş.Relieful, puţin accidentat, este format din valea Râului Argeşel şi coline, dealuri prelungi, de natură structurală, care coboară concordant cu stratificaţia slab ondulata sau uşor înclinată. Aceste dealuri sunt cunoscute în literatura geografică sub numele de “muscele”.

Toponimicul este folosit şi de localnici. În rocile friabile mio-pliocene de la suprafaţă care opun rezistenţă la acţiunea agenţilor externi, iar relieful este intens fragmentat de o reţea hidrografică temporară cu caracter torenţial. Reţeaua hidrografică permanentă şi-a adâncit cu uşurinţă văile (Argeşel, Valea Cârstii) în depozitele mio-pliocene, creând o serie de terase.

Newsletter

Alege sa primesti ofertele noastre sau ale partenerilor nostri din Campulung si zona Muscel.