Reteaua hidrografica

Reţeaua hidrografică a comunei Valea Mare – Pravăţ o formează Râul Argeşel cu afluentul său, Valea Cârstii, şi pârâul Valea Mare. Toate cele trei cursuri de apă fac parte din bazinul Argeşelului şi debitul lor prezintă o deplasare lină. Albiile sunt puţin adânci şi înguste. Nu apar repezişuri şi cascade, nici meandre.

Râul Argeşel izvorăşte de sub muntele Păpuşa, din locul numit Poiana Sântilie şi se varsă în Râul Târgului, mai sus de Mioveni – Argeş. Numele său este diminutivul de la Argeş (latineşte Argessis, la Herodot Ordessos).

Numele râului Argeşel este menţionat în hrisoavele cele mai vechi. Mircea cel Bătrân (1386-1418) scrie de “râul Argeşel” într-un hrisov din anul 1408. De asemenea, ne mai aminteşte de numele lui Neagoe Basarab în 1512.

În ceea ce priveşte regimul hidrologic al acestor ape curgătoare de pe cuprinsul comunei Valea Mare – Pravăţ, nu se mai constata variaţii mari de nivel, debitul este aproape constant, numai în ultimii ani, în perioada ploilor, apele cresc ieşind din matcă şi inundând gospodăriile din apropiere (ca şi în anii 1970 sau 1975).

Temperatura apei este normală, conform celei atmosferice. În lunile geroase se formează gheaţă la mal şi chiar pod de gheaţă pe răul Argeşel.

Newsletter

Alege sa primesti ofertele noastre sau ale partenerilor nostri din Campulung si zona Muscel.