Date geografice

Comuna se află în estul județului, în Gruiurile Argeșului, pe malurile râului Bratia. Este străbătută de șoseaua județeană DJ732, care o leagă spre nord de Aninoasa (unde se termină în DN73C) și spre sud de Bălilești și Stâlpeni (unde se termină în DN73).

Relieful

Din punct de vedere geomorfologic, teritoriul comunei Vlădesti este situat în extremitatea de NE a podişului Getic, subdiviziunea Dealurilor Argeşului, incluse în grupa regiunilor piemontane înalte, deluroase. Teritoriul comunei este caracterizat printr-un relief de tip Cândeşti, cu aspect neuniform.

Flora şi fauna

Din punct de vedere floristic, teritoriul comunei aparţine fâşiei alternante de fag şi gorun ale cărei limite se menţin între 300 m şi 700-800 m altitudine.

Plantele cultivate sunt reprezentate prin cultura de porumb, cartof, lucerna, trifoi. Pomicultura este reprezentată prin livezile de meri şi pruni. Ca vegetaţie, comuna Vlădeşti face parte din zona pădurilor de fag şi gorun, în asociere cu tei, frasin, ulm, carpen, paltin, jugastru. Fauna pădurilor de deal cuprinde o gamă destul de bogată şi variată (viezurele, veveriţa, căprioara, mistreţul). Păsările sunt reprezentate prin numeroase specii ca piţigoiul, gaiţa, ciocănitoarea, graurul, pupăza, guguştiucul.

Clima

Este temperată, cu precipitaţii suficiente în tot timpul anului, cu ierni reci. Umiditatea relativă a aerului este ridicată, iar indicele de ariditate nu coboară sub 30.

Newsletter

Alege sa primesti ofertele noastre sau ale partenerilor nostri din Campulung si zona Muscel.