Date geografice

Comuna se află în marginea estică a județului, la limita cu județul Dâmbovița, pe malurile Argeșelului. Este străbătută de șoseaua națională DN73D, care o leagă spre nord de Hârtiești, Boteni, Mioarele și Valea Mare-Pravăț (unde se termină în DN72A) și spre sud de Davidești și Mărăcineni (unde se termină în DN73).

Remarcabil pentru teritoriul comunei Vultureşti este faptul că el este situat în aproprierea întretăierii a două coordonate geografice principale, care îi conferă o poziţie precisă pe glob. Este vorba de paralela 45° latitudine nordică – ce marchează jumătatea distanţei dintre Ecuator şi Polul Nord şi respectiv meridianul 25° longitudine estică – aflat la distanţă egală faţă de extremităţile vestică şi estică ale continentului Europa.

Teritoriul comunei Vultureşti este situat între 45º02′ şi 45º06′ latitudine nordică şi 25º03′ şi 25º10′ longitudine estică.

În cadrul ţării, comuna Vultureşti este situată la jumătatea central-nordică a României, în Piemontul Getic, la limita dintre subdiviziunile acestuia – Piemontul Cândeşti la estşi Piemontul (Gruiurile) Argeşului la vest – limită marcată de Culoarul Văii Argeşelului. Din punct de vedere administrativ, comuna Vultureşti este poziţionată, aşa cum am menţionat, în partea de est a judeţului Argeş, la hotarul cu judeţul Dâmboviţa şi este traversată longitudinal de drumul naţional DN 73 D, fiind astfel bine legată, pe cale rutieră, cu celelalte comune şi oraşe din judeţ.

Legăturile cu comunele învecinate şi cu oraşele Câmpulung şi Piteşti se asigură prin DN 73 D: Colibaşi – Racoviţa – Hârtieşti – Boteni – Suslăneşti.
Comuna Vultureşti are o suprafaţă de 4.808 ha, din care 900 ha – intravilan şi 3.908 ha – extravilan, fiind alcătuită din localităţile: Vultureşti – centru de comună, Bârzeşti şi Huluba.

Satul Vultureşti este aşezat în culoarul văii Argeşelului, atât în dreapta (cătunele Bătieşti şi Vultureştii de Jos), cât şi în stânga acestuia (cătunele Valea Caselor, Mâzgana, Vultureştii de Sus, respectiv cătunele Toboşari şi Mărgeşti). Satul Vultureşti se află poziţionat pe terasele joase şi medii ale Argeşelului, pe conurile de dejecţie ale afluenţilor, pe glacisurile proluviale şi, în mică parte, în cadrul luncii.

Satul Bârzeşti este situat, în cea mai mare parte a lui, în stânga Argeşelului, înaintând uşor pe afluenţi (Valea Bârzeştilor şi Valea Muierii) şi în mai mică măsură pe dreapta râului (cătunul Albuleşti).

Satul Huluba se află poziţionat pe valea pârâului omonim, fiind situat pe fragmente de terasă şi în lunca acestuia, înaintând uşor pe văile torenţiale afluente.

Comuna Vultureşti este o comună de gradul III, având la recensământul din 1 ianuarie 2004 o populaţie stabilă (total) de 2891 de locuitori, din care bărbaţi – 1471 de persoane şi femei – 1420 de persoane, cetăţeni de etnie română. Există totuşi şi cetăţeni de etnie romă, rudari şi ţigani, însă la ultimul recensământ aceştia nu s-au declarat romi.

Comuna Vultureşti are în componenţă următoarele sate:

  • satul Vultureşti – centru de comună, localitate de rangul IV – (zona A şi B), unde se află sediul primăriei şi al altor instituţii: poliţie, farmacie, poştă, şcoală, dispensar uman;
  • satul Bârzeşti, localitate de rangul V – (zona B), care se află la 3 km de centrul comunei;
  • satul Huluba, localitate de rangul V – (zona D), care se află la 15 km de centrul comunei.

Satele comunei Vultureşti sunt aşezate pe direcţie meridională, de o parte şi de alta a văii râului Argeşel (ce izvorăşte din muntele Păpuşa, masivul Făgăraş), precum şi pe terasele acestuia. Distanţa în lungime, pe care se întinde comuna este de aproximativ 6,5 – 7 km, iar suprafaţa acesteia este de 48 km ².

Comuna Vultureşti se învecinează:

  • în partea de nord cu localitatea Hârtieşti – Argeş;
  • la est cu judeţul Dâmboviţa, respectiv localitatea Boţeşti;
  • la sud cu localitatea Davideşti – Argeş;
  • la vest cu localităţile Stâlpeni, respectiv Mihăieşti, judeţul Argeş.

Newsletter

Alege sa primesti ofertele noastre sau ale partenerilor nostri din Campulung si zona Muscel.