Date istorice

În privinţa întemeierii şi denumirii comunei Vultureşti există mai multe legende, majoritatea transmise oral. Una dintre acestea explică că denumirea provine de la „vulturi“, păsări care într-o iarnă geroasă s-ar fi adăpostit în pădurile seculare de fag şi stejar de pe dealurile Mâzgănii.
Fiind sat de moşneni (oameni liberi), satul Vultureşti nu a aparţinut nici boierilor, nici vreunei mănăstiri, motiv pentru care nu este menţionat în prea multe documente.

Prima atestare documentară datează din 23 iulie 1512, hrisovul semnat de domnitorul Neagoe Basarab prin care întăreşte Mănăstirii Cotlomuz satele sale hotărnicite de boieri, printre care şi Hârtieşti „… şi la Hârtieşti, hotarnic Ştefan. Martori ….. Răpede, Razo şi Mihail din Vîltureşti, Serb din Voroveni…“. Interesantă este grafia denumirii satului „Vîltureşti“, ceea ce ne poate face să credem că aceasta derivă de la „vâltoare“ cu metamorfoza „Vîltureşti, Vultureşti“.

În legătură cu organizarea administrativ-teritorială, trebuie amintit că, documente cum ar fi Catagrafiile din anii 1810, 1814 şi 1838 evidenţiază existenţa unui număr de trei sate : Vultureştii de Sus, Vultureştii de Jos şi Bătieştii, organizare care s-a menţinut până în anul 1860, când prin reforma domnitorului Al. I. Cuza s-a format comuna Vultureşti, având în componenţă cele trei sate mai sus menţionate. Ulterior, prin reforma administrativă din 1950, comuna Vultureşti a primit satele Bârzeşti şi Huluba. Ultima reformă administrativ-teritorială din anul 1968 a însemnat desfiinţarea comunei Vultureşti şi alipirea acesteia de comuna Hârtieşti, deoarece aceasta era colectivizată. Comuna Vultureşti a fost reînfiinţată la data de 1 noiembrie 2003 ca urmare a unui referendum.

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din plasa Argeșelul a județului Muscel și era formată din satele Vultureștii de Sus, Vultureștii de Jos și Bătiești. În comună funcționau un fierăstrău, 4 mori de apă, o școală și trei biserici, iar locuitorii se ocupau cu creșterea viermilor de mătase, agricultura și rotăria. La acea dată, pe teritoriul actual al comunei mai funcționa, în aceeași plasă, și comuna Bârzești, având 546 de locuitori în satele Bârzești și Albulești. Existau și aici o biserică, construită în 1882 și o școală cu 41 de elevi.

Anuarul Socec din 1925 consemnează comunele în aceeași plasă, comuna Vulturești având aceeași alcătuire și 1441 de locuitori, iar comuna Bârzești având 1291 de locuitori în satele Bârzești, Voroveni, Albulești și Gura Ulubei.

În 1950, comunele au fost transferate raionului Muscel din regiunea Argeș, ulterior comuna Bârzești dispărând și fiind inclusă în comuna Vulturești. În 1968, a trecut la județul Argeș, și a fost imediat desființată, satele ei fiind arondate comunei Hârtiești. Comuna Vulturești, în componența actuală, a reapărut în anul 2003.

Newsletter

Alege sa primesti ofertele noastre sau ale partenerilor nostri din Campulung si zona Muscel.